8:00 - 9:00

bob游戏-官方网站 营业时间周一至周五

+13013764577

致电我们预约

John Wardle设计墨尔本维多利亚年夜学体育进修中央

John Wardle设计墨尔本维多利亚年夜学体育进修中央

  墨尔本的维多利亚年夜学体育进修中央(the Sport & Learning Precinct)是该校Footscary园区的一个新亮点。它位于Maribyrnong河的洪涝线之上,犹如中世纪山区小镇中一道蒲伏的程度修建,北朝操场以及河道 ,南朝一座年夜型的天井 。修建用伟大的折叠玻璃板包面。

  修建内部是多样化的进修空间,可举行正式以及非正式的进修勾当。此外,高度专业化的试验室将为人类运动以及演出学院提供研究的空间 。例如11米高的生物力学试验室 ,应用节制体系来模仿氧气、高湿度以及极度天气情况。

  这座耗资6000万澳元的工程接纳了一系列可连续性的设计伎俩,到达了澳年夜利亚五级绿星认证(Green Star)。混淆式的透风体系办事于新的开放空间以及进修室 。北边的立面有可拉开的窗户,并接纳折叠的锌板以及铝板 ,色采与周围情况搭配。光芒会使患上立面的外不雅不停发生变化。
【读音】:

  mò ěr běn de wéi duō lì yà nián yè xué tǐ yù jìn xiū zhōng yāng (the Sport & Learning Precinct)shì gāi xiào Footscaryyuán qū de yī gè xīn liàng diǎn 。tā wèi yú Maribyrnonghé de hóng lào xiàn zhī shàng ,yóu rú zhōng shì jì shān qū xiǎo zhèn zhōng yī dào pú fú de chéng dù xiū jiàn ,běi cháo cāo chǎng yǐ jí hé dào ,nán cháo yī zuò nián yè xíng de tiān jǐng 。xiū jiàn yòng wěi dà de shé dié bō lí bǎn bāo miàn 。

  xiū jiàn nèi bù shì duō yàng huà de jìn xiū kōng jiān ,kě jǔ háng zhèng shì yǐ jí fēi zhèng shì de jìn xiū gōu dāng 。cǐ wài ,gāo dù zhuān yè huà de shì yàn shì jiāng wéi rén lèi yùn dòng yǐ jí yǎn chū xué yuàn tí gòng yán jiū de kōng jiān 。lì rú 11mǐ gāo de shēng wù lì xué shì yàn shì ,yīng yòng jiē zhì tǐ xì lái mó fǎng yǎng qì 、gāo shī dù yǐ jí jí dù tiān qì qíng kuàng 。

  zhè zuò hào zī 6000wàn ào yuán de gōng chéng jiē nà le yī xì liè kě lián xù xìng de shè jì jì liǎng ,dào dá le ào nián yè lì yà wǔ jí lǜ xīng rèn zhèng (Green Star)。hún xiáo shì de tòu fēng tǐ xì bàn shì yú xīn de kāi fàng kōng jiān yǐ jí jìn xiū shì 。běi biān de lì miàn yǒu kě lā kāi de chuāng hù ,bìng jiē nà shé dié de xīn bǎn yǐ jí lǚ bǎn ,sè cǎi yǔ zhōu wéi qíng kuàng dā pèi 。guāng máng huì shǐ huàn shàng lì miàn de wài bú yǎ bú tíng fā shēng biàn huà 。 bob游戏-官方网站
下一篇:喷鼻港泡泡X俱乐部